Podręczniki dla szkół ponadpodstawowych

Klasa I, Na drogach wolności

Podręcznik do nauki religii dla klasy I liceum czteroletniego i technikum pięcioletniego

ILO

Nr podręcznika: AZ-31-01/18-WA-2/20

Nr programu: AZ-3-01/18, AZ-4-01/18

Data dopuszczenia: 09.06.2020 r.

Wymiary: 235 x 165 mm

Liczba stron: 332str.

Oprawa: miękka klejona

Cena:

35,-

poradnik Ilo

Poradnik metodyczny

Cena:

50,-

Klasa II, Na drogach dojrzałej wiary

Podręcznik do nauki religii w klasach II liceum czteroletniego i technikum pięcioletniego

Nr podręcznika: AZ-32-01/18-WA-22/21

Nr programu: AZ-3-01/18, AZ-4-01/18

Data dopuszczenia: 13.08.2021 r.

Wymiary: 165 x 235mm

Liczba stron: 384

Oprawa: miękka klejona

Cena:

35,-

Poradnik metodyczny

Cena:

50,-

Klasa III, Być świadkiem Zmartwychwstałego w świecie

Podręcznik do nauki religii dla klasy III liceum czteroletniego i technikum pięcioletniego

Nr podręcznika: AZ-42-01/10-WA-4/13

AZ-4-01/10, AZ-6-01/10

 06.06.2013 r.

Wymiary: 165 x 230 mm

Liczba stron: 336

Oprawa:  miękka klejona

Cena:

33,-

poradnik_IILO_3let

Poradnik metodyczny

Cena:

49 ,-

Klasa III, Być świadkiem Zmartwychwstałego w rodzinie

Podręcznik do nauki religii dla klasy III liceum trzyletniego i technikum czteroletniego

3LO

Nr podręcznika: AZ-43-01/10-WA-4/14

AZ-4-01/10

 bd

Wymiary: 167 x 237 mm

Liczba stron: 308

Oprawa:  miękka klejona

Cena:

33,-

poradnik_3LO

Poradnik metodyczny

Cena:

49 ,-