Wydawnictwo Katechetyczne Sp z o.o. Wydawnictwo Katechetyczne Sp z o.o. Portal Katechetyczny

Witamy na stronie Wydawnictwa Katechetycznego Sp. z o.o. i zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi nowymi inicjatywami wydawniczymi.

NOWOŚCI

Na rok szkolny 2016/2017 Wydawnictwo przygotowało poprawione wydanie podręczników do kl. II i III szkoły podstawowej. Obecnie – zarówno podręcznik do kl. II jak i kl. III – składa się z dwóch części oraz z Domownika i płyty z piosenkami. W cz. I i II podręcznika zostały umieszczone Karty zadań z dodatkowymi ćwiczeniami do każdej lekcji. W obu podręcznikach zmieniono layout, poprawiono kolorystykę i linię graficzną. W kl. II elementy do wycinania zastąpiono naklejkami. Zostały zaprojektowane także nowe okładki do każdej części podręcznika. W Kartach zadań, w kl. I, II, III, w każdej lekcji zostały naniesione odnośniki do Domownika, wskazujące na treści zawarte w Domowniku, które nawiązują do danego tematu lekcji. Odnośniki te mają ułatwić rodzicom korzystanie z Domownika. W Poradniku metodycznym do kl. II i III nie wprowadzono żadnych zmian. Podręczniki do nauki religii pierwszego etapu edukacyjnego tworzą jednorodną serię wydawniczą, charakteryzującą się podziałem podręczników na dwie części i połączeniem ich z Kartami zadań. W zakładce Bezpłatne materiały są do pobrania multibooki: kl. I cz. I, kl. II cz. I, kl. III cz. I. Informujemy, że w tej samej zakładce są już do pobrania multibooki do kl. I cz. II, kl. II cz. II, kl. III cz. II.

W celu usprawnienia pracy katechetów podręczniki w Wydawnictwie zintegrowano na wszystkich poziomach nauczania z systemem e-dziennik firmy Librus Sp. z o.o. Dla szkół korzystających z innych systemów e-dziennika, przygotowano pliki w formacie Microsoft Excel do pobrania ze strony Wydawnictwa.

DODATKOWE INFORMACJE

Podręczniki i poradniki metodyczne wydane w formie papierowej dostępne są u dystrybutorów diecezjalnych ARKA/ CDAW i w sprzedaży internetowej. Poradniki metodyczne można także pobrać bezpłatnie ze strony Wydawnictwa po zalogowaniu. Podobnie jak w latach ubiegłych, można zamówić tzw. bezpłatne pakiety startowe, a na stronie nadal dostępne są przykładowe rozdziały wszystkich do tej pory wydanych podręczników.

Jak zawsze zachęcamy Państwa do korzystania z naszego portalu www.portalkatechetyczny.pl, na którym można znaleźć pomoce katechetyczne korespondujące z rozkładem programu nauczania. Zachęcamy do dzielenia się ciekawymi materiałami i linkami do poszczególnych katechez na wszystkich poziomach nauczania

Przypominamy, że wszystkie podręczniki wydane przez Wydawnictwo Katechetyczne opracowała grupa katechetów związanych z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, której przewodniczy ks. prof. Piotr Tomasik. Zapraszamy do wysłuchania autorów kierujących pracą zespołów, które przygotowały pakiety edukacyjne dla poszczególnych poziomów nauczania.

Mamy nadzieję, że nasze nowe propozycje zainteresują Państwa i pomogą w pracy dydaktycznej.