Wydawnictwo Katechetyczne Sp z o.o. Wydawnictwo Katechetyczne Sp z o.o. Wydawnictwo Katechetyczne Sp z o.o. Wydawnictwo Katechetyczne Sp z o.o. Portal Katechetyczny

Piosenki

Piosenki stanowiące załącznik do Podręcznika
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego do kl. I SP

Katecheza 3 Czy wy wiecie, że jesteście świątynią – autor nieznany, wyk. pod kierunkiem Jacka Kuźnickiego (1’44),

Katecheza 4 Rysuję krzyż – autor nieznany, wyk. Iwona Kalicka (3’33),

Katecheza 5 Jak rozpoznać mam Chrystusa – autor nieznany, wyk. Iwona Kalicka (2’03),

Katecheza 6 To przykazanie – autor nieznany, pod kierunkiem ks. Jana Śmigasiewicza (1’54),

Katecheza 9, 14 Kto stworzył – autor nieznany, wyk. Iwona Kalicka (1’56),

Katecheza 10 Bóg kocha mnie – autor nieznany, wyk. Iwona Kalicka (1’07),

Katecheza 11 Anioł Stróż – autor nieznany, pod kierunkiem ks. Jana Śmigasiewicza (1’08),

Katecheza 16 Jesteś radością mojego życia – autor nieznany, wyk. Schola „Faustynki” (3’37),

Katecheza 17 Przed wielu laty – autor nieznany, pod kierunkiem ks. Jana Śmigasiewicza (1’18),

Katecheza 18 Wy jesteście na ziemi światłem mym – autor nieznany, wyk. pod kierunkiem Jacka Kuźnickiego (1’18),

Katecheza 19 Wieczny odpoczynek – autor nieznany, pod kierunkiem ks. Jana Śmigasiewicza (1’08),

Katecheza 20 Jezus o poranku – autor nieznany, pod kierunkiem ks. Jana Śmigasiewicza (1’17),

Katecheza 21 Dzięki o Panie, składamy dzięki – autor nieznany, pod kierunkiem ks. Jana Śmigasiewicza (2’07),

Katecheza 22 Gdy idziemy poprzez świat – autor nieznany, pod kierunkiem ks. Jana Śmigasiewicza (1’35),

Katecheza 26 Amen, jak Maryja – autor nieznany, pod kierunkiem Andrzeja Piotrowskiego (1’37),

Katecheza 27 Wśród nocnej ciszy – tekst i muzyka – II poł. XVIII, wyk. Iwona Kalicka (2’22),

Katecheza 29 Dzisiaj w Betlejem – autor nieznany, wyk. Iwona Kalicka (2’30),

Katecheza 30 Gdy Pan Jezus był malutki – autor nieznany, pod kierunkiem ks. Jana Śmigasiewicza (1’12),

Katecheza 33, 36 Jezus daje nam zbawienie – autor nieznany, pod kierunkiem ks. Jana Śmigasiewicza (1’32),

Katecheza 35 Przepraszam Cię, Boże – autor nieznany, pod kierunkiem Grzegorza Urbana (1’01),

Katecheza 38, 43 Radość tchnij – autor nieznany, pod kierunkiem Grzegorza Urbana (2’29),

Katecheza 44 Duchu Święty, przyjdź – autor nieznany, wyk. schola „Faustynki” pod kierunkiem ks. Jana Śmigasiewicza (2’24),

Katecheza 45 Jezu drogi, tyś miłością – autor nieznany, pod kierunkiem ks. Jana Śmigasiewicza (1’26),

Katecheza 46 Wiele jest serc – autor nieznany, pod kierunkiem ks. Jana Śmigasiewicza (3’06),

Katecheza 47 O mój Jezu – autor nieznany, pod kierunkiem ks. Jana Śmigasiewicza (1’34),

Katecheza 50 Jezu, ufam Tobie – pod kierunkiem ks. Jana Śmigasiewicza (1’09),

Katecheza 51 Zawitaj Królowo – słowa XVIII w. muzyka – XIX – pod kierunkiem ks. Jana Śmigasiewicza (2’).